Ubezpieczenia Cyber

Kompleksowe ubezpieczenie cyberryzyk

Utrata danych osobowych, blokowanie lub zmiany stron www, kradzież danych handlowych i finansowych lub blokowanie możliwości funkcjonowania organizacji to najczęściej spotykane cyberzagrożenia. Dodatkowo działania cyberprzestępców mogą doprowadzić do nałożenia kar administracyjnych, utraty zysków oraz podważenia zaufania do marki.

Klienci są coraz bardziej świadomi zagrożeń cybernetycznych, tak więc managerowie wielu wiodących przedsiębiorstw i organizacji wymieniają zagrożenia cybernetyczne na pierwszym miejscu listy głównych rodzajów ryzyka. Poza stosowaniem szerokiej gamy rozwiązań systemów i procesów zabezpieczeń teleinformatycznych – ryzyko takie można ubezpieczyć. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia odszkodowawcze związane m.in. z: wyciekiem danych osobowych lub handlowych, zniszczeniem danych / informacji, utratą zysku wskutek ataku informatycznego, utratą lub naruszeniem reputacji, cyberwymuszeniami i cyberterroryzmem.

Ubezpieczenie Cyber zapewnia:

Pokrycie kosztów działań konsultingowych:

 • usług świadczonych przez specjalistów w zakresie informatyki śledczej zapewniające wsparcie, gdy klient podejrzewa włamanie,
 • usług specjalistów w zakresie informatyki śledczej po incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych ubezpieczonego, mające na celu wydanie rekomendacji w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych w przyszłości,
 • usług eksperckich w celu ustalenia, czy dane elektroniczne można odtworzyć, ponownie zgromadzić lub stworzyć od nowa.

Pokrycie kosztów wsparcia merytorycznego w celu ochrony i odbudowy reputacji firmy po włamaniu, oraz m.in.:

 • konsultacji eksperckich, mających na celu zapobieżenie ewentualnym niekorzystnym wpływom głośnych incydentów lub zminimalizowanie ich skutków,
 • konsultacji eksperckich, mających na celu zminimalizowanie utraty reputacji przez pracownika firmy (np. członka zarządu, któremu powierzono ochronę danych).

Pokrycie kosztów finansowych w przypadku odpowiedzialności firmy wobec osób trzecich:

 • powiadomienia osób, których dane wyciekły lub powiadomienia o tym zdarzeniu regulatora,
 • obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firma lub podmiot, któremu powierza wykonywanie pewnych czynności, spowoduje naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych lub informacji handlowych,
 • obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firma spowoduje wprowadzenie wirusa do danych osób trzecich lub systemu informatycznego osób trzecich,
 • obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firmie ukradziony zostanie kod dostępu do sieci w sposób inny niż elektroniczny,
 • obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firmie ukradziony zostanie sprzęt komputerowy, na którym przechowywane są dane osobowe,
 • obrony i odszkodowań, w przypadku gdy pracownik firmy spowoduje ujawnienie danych osób trzecich.

Pokrycie kosztów finansowych związanych z wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych:

 • koszty porad prawnych i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organ nadzoru ds. ochrony danych,
 • kary administracyjne za naruszenie danych nakładane przez organ nadzoru ds. ochrony danych.

Zakłócenia w działaniu sieci:

 • pokrycie kosztów utraty zysku spowodowanego zakłóceniem działania sieci ubezpieczonego w następstwie naruszenia bezpieczeństwa danych.

Próba szantażu:

 • pokrycie kosztów niezależnych doradców w celu ustalenia okoliczności szantażu, jak również kwoty okupu na rzecz osoby trzeciej grożącej ujawnieniem poufnych informacji bezprawnie uzyskanych z baz danych ubezpieczonego.

Działalność multimedialna:

 • pokrycie szkód i kosztów obrony prawnej poniesionych wskutek naruszenia praw ochrony własności intelektualnej osoby trzeciej w związku z treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów cyfrowych, m.in.:
 • ekspertów ds. bezpieczeństwa, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR,
 • obrony prawnej w przypadku roszczeń związanych z utratą lub bezprawnym użyciem danych klientów lub pracowników, jak również wycieku informacji handlowych.