Proofpoint Enterprise Protection

Email Gateway – pełna ochrona przed zagrożeniami poczty elektronicznej

Rozwiązania dostępne w ramach platformy Proofpoint Enterprise Protection Suite zapewniają kompleksową ochronę przed zagrożeniami poczty elektronicznej, włączając w to ochronę przed złośliwym oprogramowaniem (malware), wyłudzaniem informacji (phishing) oraz innymi formami niepożądanych lub niebezpiecznych treści.

Dodatkowo w ramach Proofpoint Enterprise Privacy Suite dostępne są funkcjonalności zapewniające ochronę informacji wrażliwych oraz prywatnych, zapobiegając wyciekom informacji poufnych (DLP) oraz zapewniające zgodność z powszechnie stosowanymi międzynarodowymi i branżowymi regulacjami w zakresie ochrony danych. Całość dopełnia moduł Proofpoint Encryption, automatycznie szyfrujący wiadomości email w oparciu o zasady własne organizacji, zmniejszając ryzyka powiązane z naruszeniami przepisów, utratą danych i złamaniem polityki korporacyjnej.

Kompleksowa ochrona prywatności i zapobieganie utracie danych

Proofpoint Enterprise Privacy zachowuje poufność cennych aktywów i danych korporacyjnych dzięki zastosowaniu mechanizmów analizy i klasyfikowania dokumentów. Wykorzystywane w tym celu dostosowywalne zasady i słowniki oraz inteligentne identyfikatory pozwalają na automatyczne wyszukiwanie informacji niejawnych, takich jak chronione informacje zdrowotne czy informacje finansowe, po czym (stosownie do wymagań polityki) blokują lub szyfrują przesyłane treści.

Wielowarstwowa ochrona przed zagrożeniami (MLTP)

Proofpoint Enterprise Protection do ochrony przed wszystkimi rodzajami złośliwego oprogramowania wykorzystuje technologie wykrywania wirusów oparte o sygnatury oraz sposób zachowania wirusów w czasie rzeczywistym. Zastosowane mechanizmy skuteczne są również w przypadku nowych rodzajów złośliwego kodu, na początkowym etapie rozprzestrzeniania się, zapewniając kompleksowe bezpieczeństwo użytkowników poczty elektronicznej.

Zastosowany w tym rozwiązaniu moduł Proofpoint Dynamic Reputation podejmuje w czasie rzeczywistym inteligentne decyzje dotyczące akceptacji, odrzucenia lub zatrzymania przychodzących wiadomości email. Wykorzystuje on zaawansowane mechanizmy uczenia maszynowego do ciągłej analizy reputacji na poziomie lokalnym i globalnym (np. śledzenie reputacji IP), w celu zapewnienia ochrony wszystkich klientów przed atakami przy pierwszych oznakach działalności złośliwego oprogramowania.

Rozwiązanie może być także zintegrowane z usługą Proofpoint Targeted Attack Protection zapewniającą organizacjom kompleksową ochronę przed zaawansowanymi, ukierunkowanymi i rozciągniętymi w czasie zagrożeniami. Dzięki wykorzystaniu technik przetwarzania dużych zbiorów danych (BigData), system modeluje standardowe zachowanie pracowników w zakresie korespondencji elektronicznej w organizacji, co następnie umożliwia identyfikację nowych zagrożeń natychmiast po ich wystąpieniu. Panel kontrolny zapewnia administratorom wgląd w informacje o atakach, celach oraz ich metodach, umożliwiając szybkie reagowanie i bieżącą ochronę organizacji.

Zaprojektowana dla globalnych przedsiębiorstw technologia wykrywania wielojęzycznego spamu i wyłudzania informacji, oferuje maksymalną ochronę przed zagrożeniami poczty w dowolnym języku i systemie kodowania znaków. Proofpoint MLX weryfikuje setki tysięcy atrybutów wiadomości email, precyzyjnie wykrywając spam tekstowy, obrazkowy i załącznikowy. Dodatkowo pozwala na zatrzymywanie wiadomości wyłudzających informacje oraz automatycznie dostosowuje się do nowych zagrożeń, gdy tylko takie się pojawią.

Proofpoint Enterprise Protection oferuje najwyższą skuteczność ochrony przeciwko wszelkim typom spamu, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w analizie reputacji treści – gwarancja 99% skuteczności dla wdrożeń w chmurze oraz 99,8% lub wyższą skuteczność dla wdrożeń
u klientów.