Flowmon Networks

Monitorowanie i utrzymanie bezpieczeństwa sieci

Flowmon jest kompletnym rozwiązaniem do monitorowania i zabezpieczania sieci komputerowych, opierającym się na technologii monitorowania przepływów IP (technologie flow). Obejmuje efektywne, autonomiczne sondy dla wszystkich typów sieci do prędkości 10 Gb/s, kolektory do zapisywania danych, wizualizacji i analizowania statystyk sieciowych oraz inne moduły rozszerzające.

Monitorowanie sieci

Monitorowanie oparte na przepływie (standardy NetFlow, IPFIX i inne) udostępnia szczegółowy wgląd w ruch w sieci z możliwością przejścia do szczegółowych informacji o dyskretnych komponentach ruchu, gwarantując jednocześnie rozszerzalność, skalowalność i łatwość integracji systemu z produktami innych firm. Zapewnienie efektywnego administrowania, rozwiązywanie problemów z siecią i wykrywanie wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa (w tym tych, które nie są wykrywane przez powszechnie dostępne narzędzia zabezpieczające) to tylko niektóre z korzyści.

Monitorowanie oparte na przepływie udostępnia szczegółowe informacje dotyczące komunikacji wewnętrznej, profili czasowych, czasu trwania, częstotliwości, protokołów i wolumenu danych. Te statystyki umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym wykorzystania sieci, działań użytkowników i korzystania z Internetu. Wśród innych korzyści należy wymienić wykrywanie zagrożeń i zarządzanie incydentami kryminalistycznymi w sieci. Ciągła analiza danych z wykorzystaniem technologii analizy zachowań (NBA) umożliwia wykrywanie podejrzanych działań, anomalii, ataków i zagrożeń.

Rozwiązanie firmy Flowmon integruje monitorowanie oparte na przepływie z analizą NBA, udostępniając idealne rozwiązanie wspomagające administratorów sieci i zabezpieczeń w zarządzaniu, naprawianiu, optymalizowaniu i zabezpieczaniu sieci. Zapewniana kompatybilność obejmując oba typy sieci: fizyczne i wirtualne. Rozwiązanie firmy Flowmon składa się z wysoko wydajnych autonomicznych modułów generowania informacji statystycznych o przepływach Flowmon Probe, modułu przechowywania danych Flowmon Collector służących do wyświetlania i analizowania ruchu w sieci, modułu Flowmon ADS (Anomaly Detection System) służącego do automatycznego zabezpieczania ruchu i wykrywania incydentów dotyczących działania, modułu Flowmon DDoS Defender do ochrony przed atakami wolumetrycznymi, modułu Flowmon APM (Application Performance Monitoring) służącego do monitorowania wydajności aplikacji HTTP/HTTPS i baz danych, a także modułu Flowmon Traffic Recorder służącego do kompletnego rejestrowania przesyłanych danych.